quelic berga

Artist's portfolio

Micromón

[English]

MICROMÓN

installation

2010

Using recycled materials this work recreates ecosystems that reflect our daily lives through three vertical levels: ground, table, sky.

As in fractals, structures are repeated at different levels of reality, and can be observed from a distance. Unlikely micro events suggest a repetition of patterns and invite reflection.

Exhibited in “Pecats” (Sins) oponed April, 8th, Sala Arimany, Canovelles (Barcelona).

 

[Catalan]

MICROMÓN

instal.lació en moviment

2010

Obra realitzada amb objectes reutilitzats, planteja un micro cosmos que reflecteix mecanismes i ecosistemes similars als de les nostres vides quotidianes. Un munt d’objectes, detalls, joguines, anècdotes i aparells creen un espai vertical amb 3 clars nivells.  El terra, la taula i el cel.

L’obra parla de la repetició d’estructures en múltiples escales, com en els fractals, intenta crear l’il·lusió del món quotidia en una escala molt més petita. L’espectador de cop pot observar aquest pessebre diari des d’un punt de vista llunyà, casi com a observador omnipotent. Aquesta distància permet a l’artista i a l’espectador generar tota una sèrie de reflexions i relacions que serveixen per criticar o parlar de les debilitats humanes.

Micro guerres, mini corporates, una trobada de caganers, una ciutat en miniatu

ra ben contaminada o uns mitjans de comunicació que no s’están de repetir tonteries serveixen per adonar-nos que tot i que la religió sembla que està perdent adeptes, no sembla que passi el mateix amb els set pecats capitals.

Aquesta peça ha sigut creada per a ser exhibida a l’exposició “Pecats” inaugurada el 8 d’abril del 2010 a la Sala Arimany de Canovelles.

 

[Español]

MICROMÓN

instalación en movimiento

2010

Obra realizada con objetos reutilitzados, plantea un micro cosmos que refleja mecanismos y ecosistemas similares a los de nuestras vidas cotidianas. Un conjunto de diferentes objetos, detalles, juguetes, anecdotas y aparatos crean un espacio vertical con tres niveles definidos.  La tierra, la mesa y el cielo.

La obra trata de la repetición de estructuras en múltiples escalas, como en los fractales, intenta crear la ilusión del mundo a una escala reducida. El espectador puede observar este pesebre diario desde un punto de vista lejano, casi como un observador omnipotente. Esta distancia permite al artista y al espectador generar  una serie de reflexiones y relaciones que sirvan para criticar o hablar de las debilidades humanas.

Micro guerras, mini corporates, un encuentro  de “caganers”, una ciudad en miniatura muy contaminada o unos medios de comunicación que no se cansan de repetir tonterías sirven para darnos cuenta  que aunque parece que la religión  está perdiendo adeptos, no parece que esté sucediendo lo mismo con los siete pecados capitales.

Esta pieza ha sido creada para la exposición “Pecats” inaugurada el 8 de abril del 2010 en la Sala Arimany de Canovelles (Barcelona).

 

 

 

pròxim Publicar

Anterior Publicar

© 2018 quelic berga

Autor Anders Norén