quelic berga

Artist's portfolio

Mínima

[English]

MINIMA

2006

A number of  daily life objects are presented through digital scanning. The enlargement of details creates new perspectives, of great beauty, on the nature of familiar things and help to visualize what –being so obvious- appears invisible.

 

The images have been composed directly on the scanner without further colouring or photographic manipulation.

 

[Català]

MÍNIMA

Digitalització de l’objecte real imprès sobre paper.

2006

Sèrie d’objectes i materials quotidians realitzada amb escànner digital. El resultat són detalls amplificats que ens presenten  formes de gran bellesa que veiem diàriament  des d’una perspectiva nova. Conviden a veure amb uns altres ulls allò que de tant visible resulta invisible i, per tant, a repensar la realitat des d’altres punts de vista.

[Español]

MÍNIMA

Digitalización de objeto real sobre papel.

2006

Serie de objetos y materiales cotidianos realizada con escaner digital. El resultado son detalles ampliados que nos presentan  formas de gran belleza que vemos diariamente  desde una nueva perspectiva. Invitan a ver con otra mirada aquello que de tan visible resulta invisible y, por lo tanto,  a repensar la realidad desde otros puntos de vista.

monumental Calid quelic berga all minima quelic berga avocat minima quelic berga broquil minima quelic berga

 

pròxim Publicar

Anterior Publicar

© 2018 quelic berga

Autor Anders Norén