quelic berga

Artist's portfolio

WallWatch

010_10

[Català]

WALLWATCH

Instal.lació

2003

L’espectador recorre l’exposició “Viatge a una guerra: Gorge Orwell a Catalunya i el front d’Aragó”, i a mida que s’apropa al final d’aquest recorregut entreveu un mur de televisors (videowall de 16 pantalles) que dificulten la sortida natural d’aquest.

La imatge emesa en aquest mur tecnològic és un espai amb una fotografia gegant del rostre de George Orwell juntament amb una cita del seu llibre 1984: “Qui controla el passat controla el futur, qui controla el present controla el passat”

Ocasionalment l’espectador veu creuar gent per l’espai citat. Quan l’espectador decideix seguir per abandonar l’exposició s’adona de que entra en l’espai de la fotografia gegant i si es gira veu darrera el mur de televisors que li donen l’espatlla, una càmera de videovigilància que està emetent en directe la seva figura als espectadors que encara no han sortit de la sala.


Inauguració a la Casa de Cultura de Girona, tardor 2003

Monestir de Sant Cugat, primavera 2004

Centre Fort Pienc, ICUB, Barcelona, tardor 2004

[Español]

WALLWATCH

Instalación

2003

 

El espectador recorre la exposición “Viaje a una guerra: George Orwell en Cataluña y el frente de Aragón”, y a medida que se acerca al final de este recorrido entrevé un muro de televisores (videowall de 16 pantallas) que dificultan la salida natural de éste.

La imagen emitida en este muro tecnológico es un espacio con una fotografía gigante del rostro de George Orwell junto con una cita de su libro 1984: “Quien controla el pasado controla el futuro, quien controla el presente controla el pasado”.

Ocasionalmente el visitante puede ver gente cruzar por el citado espacio. Cuando el espectador decide seguir para abandonar la exposición se da cuenta de que entra en el espacio de la fotografía gigante y si se gira ve detrás suyo el muro de televisores que le dan la espalda, una cámara de videovigilancia que está emitiendo en directo su figura a los espectadores que todavía no han salido de la sala.


Inauguración en la Casa de Cultura de Gerona, otoño 2003

Monasterio de Sant Cugat, primavera 2004

Centro Fort Pienc, ICUB, Barcelona, otoño 2004

Anterior Publicar

© 2018 quelic berga

Autor Anders Norén